Bildiriler

Kabul yazısı gönderimleri tamamlanmıştır. Bildirinizin programa alınması ve özet kitapçığında basılması için 05 Ekim 2016 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir.

 

Bildiri Gönderme İçin Son Tarih : 18 Eylül 2016

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı : 30 Eylül 2016


Bildiri Göndermek İçin Tıklayın

Bildiri Gönderim Koşulları

 • Bildiriler SÖZEL ve POSTER Bildiri olarak online toplanmaktadır. Posta, faks, e-posta ve benzeri yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlar. 
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir. 
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır. 
 • Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilecektir. 
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 300 kelimeden daha fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir .
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • En fazla 2 adet tablo ve 2 adet grafik eklenebilir.Şekil, resim, tablolar jpg. veya gif. dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşı 500x400, 300 dpi çözünürlükte )eklenmelidir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Poster oturumlarında yer alacak her bir poster, "90 cm yüksekliğinde ve 70 cm genişliğinde" tek bir parça halinde hazırlanmalıdır.
 • Poster metinlerinde en az 24 punto, poster alt başlıklarında en az 30 punto, poster başlıklarındaysa en az 50 punto büyüklüğünde karakter kullanılması gereklidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır.
 • Posterlerde yalnızca en temel kaynakların gösterilmesi ve posterde gösterilen tüm kaynakların dipnotta ya da poster sonundaki kaynakça bölümünde gösterilmesi önemlidir.
 • Posterlerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterleri başında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Yazarları tarafından kaldırılmayan posterler görevliler tarafından toplanacaktır. Bu durumda kaybolan ya da yırtılan posterler için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Sözlü Bildiri Sunum Kuralları

 • Sözel sunumlar Türkçe ve/veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi 10 dakika, tartışma süresi 5 dakikadır.
 • Sözel bildiri sunumları, sunum zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak Bildiri Değerlendirme Komisyonları’nca yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sözel veya poster sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD' de yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©